Over accu's en batterijen wordt vaak beweerd dat ze qua milieu belasting meer kosten dan ze opleveren aan milieuwinst. Is dat waar?

Artikelen in Milieu-aspecten van thuisbatterijen

Welke materialen rin een thuisbatterij gebruikt?